Ren Ostkust

Vad är Ren Ostkust?

Ren Ostkust är en digital, interaktiv karta för att planera och kommunicera städinsatser längs Östersjökusten. Ren Ostkust - kartan främjar och underlättar städinsatser för alla frivilliga, entreprenörer och kommuner. Projektet omfattas av Kalmar läns kustkommuner samt Valdemarsvik och Söderköping. Ren Ostkust har utvecklats ur ett strandstädarprojekt som startade 2012 på västkusten.

Syftet är att samverka för det gemensamma målet att minska mängderna marint skräp. Det finns många olika källor till det marina skräpet oftast har det sitt ursprung från land. Dina städinsatser är alltså inte bundna enbart till stränder eller i skärgården. Skräp har stor påverkan på miljön liksom på ekonomi, säkerhet och hälsa i samhället.

Hur använder jag kartan?

Ladda ned appen Ren Ostkust. I kartan placerar du ut olika markeringar, tre kategorier, beroende på åtgärdsbehov.

Skriv några rader i ärendebeskrivningen och bifoga gärna bild så gör du det lättare för andra skräpplockare att få en uppfattning om platsen.

Kategorier

”Städat” används om du har städat ett område och slängt skräpet. Symbolen för ”Städat” kommer att synas med grön markering i kartan när du skickat in din rapport.

”Städbehov” använder du för att markera ut en plats där det finns ett städbehov. Kategorin används för att uppmärksamma och inspirera frivilliga till en städinsats. Om det är stora objekt som måste hanteras av kommunen bifoga en bild och beskrivning i ärendebeskrivningen.  ”Städbehov” symboliseras med röd markering i kartan när du skickat in rapporten.

”Planerad städning” används när du planerar att städa ett område och vill bjuda in fler frivilliga. ”Planerad städning” symboliseras, när du skickat in rapporten, med blå markering i kartan.

I arbetet mot den marina nedskräpningen är era rapporter och insatser till stor hjälp – tillsammans skapar vi en renare ostkust!

Stort tack för din insats!

 

 

 

 

 

 

 

Ren Ostkust

Kartappen – så här fungerar den!

 

När du upptäckt ett kustområde med städbehov laddar du med fördel ner appen ”Ren Ostkust” via Google Play/App Store eller använder dig av kartan via hemsidan (Ren Ostkust (infracontrol.com).  På kartan placerar du ut olika markeringar beroende på åtgärd.

Det finns tre kategorier som var och en ska representera platsens städbehov. Genom att skriva några rader i ärendebeskrivningen och bifoga eventuell bild gör du det lättare för andra skräpplockare att få en uppfattning om platsen.

 

Städat & klart används  om du har städat ett område och slängt skräpet. Städat & klart kommer också efter  att  du        skickat  in din rapport  att symboliseras med grön markering i  kartan.

 

Städbehov använder du om du vill markera ut en plats       där du  anser  att  det finns ett städbehov. Eller om det är stora objekt som måste hanteras av kommunen direkt, bifoga bild.  Städbehov kommer symboliseras med röd markering i kartan när du  skickat  in  rapporten.

Planerad städning används när du planerar att städa ett område och vill bjuda in fler frivilliga. Planerad städning symboliseras, när du skickat in rapporten, med blå markering i kartan

Era rapporter är till stor hjälp för oss i arbetet mot den marina nedskräpningen! Stort tack för din insats!