Evenemang

Inbjudan till programmet När AI utmanar ledarskapet.

, Norrköping

När AI utmanar ledarskapet tar med er på en resa från praktik till teori för att se hur ledarskap kan bidra till att forma en bättre framtid med
AI. Programmet bygger på dialog där vi tillsammans utforskar och diskuterar hur vi kan transformera ledarskap, arbetsprocesser och
organisation när AI blir en allt viktigare del av vår kritiska kärnverksamhet

För vem?
Målgruppen är små och medelstora bolag med fler än 5 anställda. Inbjudna företag består av
icke konkurrerande bolag och vi rekommenderar 2 deltagare per bolag. Det finns ett begränsat
antal platser
Vad får jag?
• Insikter och verktyg med fokus på att leda organisationer när AI blir en allt viktigare del av
företagets kritiska kärnverksamhet.
• Erfarenhetsutbyte med andra företagare
Hur går det till?
Gruppen träffas vid 4 tillfällen. Träffarna leds av forskare vid LiU och vi varvar föreläsningar som
ger dig ökad kunskap inom området med workshops och gruppdiskussioner där ni i gruppen
får möjlighet att lära av varandra och belysa frågor från olika perspektiv.
Datum och tema för träffarna
10 september klockan 12 – 17 inklusive lunch: AI i praktiken: inflygning till området AI,
workshop och möjligheter att prova olika AI-lösningar själv
2 oktober klockan 13 – 17: Navigera i AI-djungeln. Nödvändiga kompetenser och förmågor
på företaget i framtiden? Fördjupning i att sortera AI-området utifrån olika perspektiv.
25 oktober klockan 13 – 17 : När AI utmanar ledarskapet del 1: Fördjupning om ledarskap,
processer och organisation
13 november klockan 12 – 17 inklusive lunch: När AI utmanar ledarskapet del 2:
Fördjupning om ledarskap, processer och organisation.
För att öppna webbversionen klicka här.
Inbjudan till programmet När AI utmanar ledarskapet.

Prisinformation

3.000 kr exkl. moms per företag. Programmet genomförs under fyra halvdagar september – november 2024