Se och göra

Eriks Rehnbergs vin och sprit

Söderköping

Den 18-årige Erik flyttar till Söderköping och börjar arbeta som bodbetjänt. Efter ett par år startar han firman Rehnbergs Brännvinshandel som utvecklades till en lukrativ verksamhet med både tillverkning och utskänkning.