Se och göra

Borgbergsleden rundslinga 9km

Söderköping, Linköping

Rundslingan Borgbergsleden tar dig på en vandring genom Ramunderbergets gammelskog och mytomspunna kulturhistoria över till Borgberget där lämningar efter en cirka 1500 år gammal fornborg vilar. Mellan de båda bergen passerar du hagmarker och öppet jordbrukslandskap. Borgbergsleden har skapats tillsammans med Norrköpings kommun.

Länk till digitala kartan

Fornborgen, kallad Ramundersborgen, mäter cirka 500 x 200 meter och hör till fastlandets absolut största. Borgens kallmurade stenvallar är sammanlagt 660 meter lång, men den befästes till större delen av Borgbergets naturliga stup.

Förutom kulturmiljön så bjuder även Borgberget på en vacker naturmiljö med en till stora delar öppen och ljus tallskog där hänglavar klär in vissa av träden. På flera platser finns fina utblickar mot Ramunderberget söderut samt den fågelrika Oxtorpesjön norrut.

Borgbergsleden går du genom att följa orange markering och skyltar. Leden går bitvis i kuperad mark med branta stigningar och nedförsbackar. Vid Petersburgs motionscentral finns WC och omklädningsrum att nyttja. Det finns flera grillplatser och rastplatser längs leden.

Svårighetsgraden är medel - svår, eftersom det är vissa branta partier.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Längd 9 km

Underlag består av grusvägar, stig i skogsmark och betesmark, berghällar och sten.

Svårighetsgraden är medel - svår, eftersom det är vissa branta partier.

Vägbeskrivning

Åk med bil till Petersburgs motionscentral och börja vandringen därifrån. Alternativt börja vid kanalslussen i Söderköping. Du kan självklart välja att gå på leden vart du än önskar. Flera av Ramunderbergets stigar korsar Borgbergsleden.

Parkering finns vid Petersburgs motionscentral, alternativt på södra sidan om Göta Kanal.