Boende

Häradskärs fyrplats, Gryts skärgård Valdemarsvik

Gryt, Valdemarsvik

Längst ut i det Östgötska havsbandet ligger ön Häradskär. Ön har varit en välkänd fiskeplats sedan början av medeltiden. Landskapet är flackt och består av två skär som är förbundna av en spång. Under flera århundraden har människor levt och arbetat här, alltid lika beroende av vädrets makter.

Stångskär

Sjön har sedan urminnes tider varit en naturlig färdväg och det har alltid varit nödvändigt för sjöfarare att kunna navigera och ta ut sin position till sjöss – speciellt i mörker. Deras viktigaste hjälpmedel är då fyren och dess ledande ljus.

Fyren på StångskärHäradskärs fyr är belägen på Stångskär, vars namn kommer från att man under 1600-talet använde en tunna på en stång som navigationsmärke på ön. År 1745 uppförde Norrköpings stad en drygt 25m hög åttakantig träbåk på skäret, vars grundstenar finns kvar än idag.

Under 1863 uppfördes det 29m höga rödmålade fyrtornet i järn, ritat under ledning av Gustaf von Heidenstam, dåtidens störste fyringenjör. Häradskär fyr var den första svenska fyren på roterande lins. Bränslet var rovolja och linsen drogs runt med hjälp av ett lod. Det byggdes även ett bostadshus med tre lägenheter i rödmålad träpanel med tillhörande uthus, dass, källare och brunn.Fyren uppfördes 1863

Idag byggs det praktiskt taget inga nya fyrar och de som finns kvar idag har ersatts eller kompletterats med modernare navigationshjälpmedel. Men hur skulle skärgården se ut utan dess fyrar och ledande ljus? Fyrtornen längs med den svenska kusten är tillsammans med sina fyrplatser kulturminnen som bör tas om hand för att kunna fortsätta sprida trygghet och säkerhet till sjöfararna.

Vill Ni hjälpa oss att ”vakta” fyren på Häradskär?
Vi vill att fler skall få möjlighet av uppleva denna underbara plats. Under årets olika årstider ordnar vi därför veckouthyrning och korttidsuthyrning i de gamla fyrvaktarbostäderna, Bagarstugan samt ”Vedbodarna”. Vår önskan är att ”Det turisterna kom hit för att uppleva inte ska förstöras.”

Prisinformation

Se vår hemsida för aktuell information.

http://haradskarsfyrplats.se

Vägbeskrivning

Häradskär är beläget längst ut i havsbandet på position N58° 8,8′ O16° 59,7′ tag ut kursen och kasta loss!

För färd med bil följ E22 mot Valdemarsvik sväng därefter av mot Gryt och Fyrudden, länsväg 212.
I Fyruddens gästhamn finns tillgång till duschar, tvättstuga samt sopstation. Här finns även försäljning av drivmedel, skeppfournering, minilivs samt en sommaröppen restaurang. Bilen parkeras här på kajen då den fortsatta färden sker med båt. Turen härifrån till Häradskär tar ungefär 20 minuter och går genom Gryts vackra skärgårdslandskap.

Faciliteter

  • Mikrougn
  • Friluftsbad/Utomhusbassäng
  • Fritidsfiske
  • Kokmöjligheter
  • Konferensmöjligheter
  • Kök
  • Samlingsrum
  • Ugn