Service

Stinsen

Söderköping

I huset Stinsen finns Söderköpings stadsbibliotek, kulturkontor och turistbyrå. 

Biblioteket, tel. 0121-18291, bibliotek@soderkoping.se

Turistbyrån, tel. 0121-18160, visit@soderkoping.se

Kulturkontoret, tel. 0121-18710, kulturkontoret@soderkoping.se