Se och göra

Skogsstigen i Nedre Lagnö

Sankt Anna, Söderköping

Norra skogsstigen i Nedre Lagnö är ca 1200 meter. Stigen slingrar sig genom olika naturtyper med hällmarkskog, låga knotiga tallar, lav och ljung. I de fuktiga sänkorna växer granskog med blåbär och mossor, blandskog med svamp och blommande växter. Denna stig är kuperad och inte tillgänglig med rullstol eller barnvagn.

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Bra parkering och nära buss. Man kan också lägga till vid vår brygga och gå ca 350 meter till området. Samtliga hus tillgängliga för rullstol. Toalett tillgänglig för rullstol.

Vägbeskrivning

Från Söderköping väg 210 mot Sankt Anna.
Skyltat Naturreservat och [i] Turistinformation ca 400 m efter Lagnöbron i riktning mot Tyrislöt.

Faciliteter

  • Parkering