Se och göra

Bokö naturreservat

GRYT, Valdemarsvik

Bokö naturreservat ligger norr om Valdemarsvikens mynning. Odlingslandskapet sköts av en brukare på uppdrag av Länsstyrelsen. Här betar de gamla lantraserna Ringmålakor och Roslagsfår. Strandängarna sköts med slåtter.

Bokö var förr i tiden det största fiskeläget i den här delen av skärgården.

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 LINKÖPING
013-19 60 00