Se och göra

Torrö naturreservat

Valdemarsvik

I Valdemarsviks kommuns sydöstra hörn ligger Torrö naturreservat. Förutom huvdön Torrö, ingår ett fyrtiotal öar i reservatet.

Torrö är ett levande reservat med bofast befolkning och skärgårdsfiske på huvudön.

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 LINKÖPING
013-19 60 00

 Torrö f.d. lotsuppassningshus

På Torrös östra spets alldeles utmed farleden finns sedan våren 2001  ett hus på grunden av det forna lotsuppassningshuset. Huset är en snarlik kopia av det ursprungliga och har två avdelningar; dels en farstu som alltid är öppen och dels en del som man mot betalning kan boka för något dygn, men man är inte garanterad att få vara ensam.

Huset är lätt isolerat och har järnspis, vilket innebär att det går att övernatta även vintertid. Spartanskt möblerat och saknar köksutrustning. Ta med samma utrustning som vid tältning, men utan tält och liggunderlag. Dricksvatten får man hämta i Torrö by. Soptunna saknas. Max åtta personer får övernatta samtidigt, men idealet är tre till fyra. Det går bilväg fram till en punkt 750 m. från stugan, men 5,3 km. från stugan finns en vägbom, så här gäller vandring eller cykling. 

Turistbyrån i Valdemarsvik 0123-122 00 kan hänvisa vidare till Torrö byalag som sköter uthyrningen.