Se och göra

Åsvikelandets naturreservat

Valdemarsvik

Åsvikelandets naturreservat är ett vildmarksområde i den södra delen av östgötaskärgården. I öster utmed havet finns barrskog som stått orörd under lång tid och liknar urskog. Området ska få åldras fritt och utvecklas till naturskog.

Östgötaleden går fram genom området.

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 LINKÖPING
013-19 60 00