Karta

Östgötaleden i Söderköping

Söderköping

Söderköping är en medeltida plats med spännande historia. Omgärdad av St Anna skärgård, Göta kanal och Vikbolandet.


ETAPPER

Stinsen – Hälla 15 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan startar vid "Stinsen" kommunens bibliotek-turistbyrå-informationskontor. Lättvandrad sträcka som efter att samhället lämnats och man nått Söderköpings orienteringsklubbs stuga fortsätter på motionsspår och stigar. I stadsnära Abogaskogen finns ett antal vindskydd

Efter ca 8 km vandring korsas E22, var aktsam vid denna passering.. Därefter följer en lättvandrad sträcka med få stigningar. Vid Kulla finns vindskydd, grillplats och dass. Efter Kulla vandrar man 1 km längs den smalspåriga järnvägen mellan Norrköping och Söderköping. Vid etappmålet Hälla finns en gammal kvarnmiljö.
I Söderköping finns boende, caféer, restauranger och butiker.

Hälla – Nartorp 19 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan passerar inte mindre än fyra naturreservat Hälla, Dyhult, Käringbergen och Forsums gammelskog.

Denna etapp har flera krävande partier och består av en blandning av mindre vägar och stigar. Vid Dyhultsborg går leden via en stigning förbi ett utsiktsberg varifrån man ser den norra änden av sjön Strolången. Nere vid Strolångens strand finner du vindskydd,  eldplats och dass. Leden söderut är ganska krävande. Jätteberget bjuder på en storslagen vy över landskapet. 

Vid Forsum delar sig leden och du kan välja att gå söderut i Valdemarsviks kommun på etappen Forsum-Valdemarsvik. Norrut kommer du in i Forsums gammelskog naturreservat som är mycket besöksvärt. Leden går mestadels på småvägar och stigar, samt genom skvattrammossar. På några ställen är det kraftiga stigningar. Via en liten avstickare på leden kommer du till Hultdammen som tidigare försörjde gården Hösterum med vattenkraft till såg- och kvarnverksamhet. Vid Nartorp bedrevs mellan 1817 - 1927 en omfattande gruvhantering av järnmalm. Du kan fortfarande se spåren efter gruvsamhället i området, bland annat finns stengrunder, vattenkanaler, tunnelsystem och gruvhål. Vissa av gruvhålen når ned till 420 meters djup.

Vid Nartorp ansluter rundslingan Trasken runt. Där finns ett vindskydd.

Nartorp - Stegeborg 16 km
Länk till etappen på kartan
Från Nartorp går leden rakt över väg 210 förbi Ormestorp och norrut. Vid Nartorp ansluter rundslingan Trasken runt. Där finns ett vindskydd.

Vid den konstgjorda sjön Röbraket finns en grillplats. Österut går leden längs med Listorp naturreservat. På sträckan passeras fyr- samt femskäl, där gårdar sammanstrålar. Därefter går leden norrut på mindre körvägar och stigar och viker sedan av in mot Kvarndammen med en kvarn från 1600 talet.

Gör en avstickae vid Yxeltorpsviken för att se Skällviks borgruin med anor från 1200 talet, kyrkan från tidigt 1300 tal och norr över följer leden en 500 meter lång stenmur som troligtvis är en försvarsmur.

Stegeborgs slottsruin fungerade som försvar för Söderköpings under medeltiden. Stegeborg var under vasatiden ett av rikets förnämsta slott.  Vid Stegeborgs hamn finns bland annat restaurang, kiosk, camping, uppställningsplats och en fin badplats på ön Notholmen. 

På andra sidan Slätbaken fortsätter Östgötaleden in på Vikbolandet i Norrköpings kommun. En vägfärja tar dig över sundet.RUNDSLINGOR
Trasken runt 6 km
Länk till rundslingan på kartan
Sträckan startar och slutar vid hembygdsgården Malmkullen i Nartorp med möjlighet till parkering. Första delen går på väg 210. Därefter viker leden av på en skogsstig som leder runt sjön Trasken. En gång i tiden försörjde sjön Nartorps gruvor med vattenkraft. Vid strandkanten på östra sidan finns vindskydd och eldstad. Trasken är en ljuvlig fågelsjö med en mängd olika arter. Utmed skogsvägen på östra sidan kan du släcka törsten från en kallvattenkälla.

Rundslinga Stegeborg 12 km
Länk till rundslingan på kartan
Stegeborgslingan är en markerad rundslinga till Östgötaleden. Vandra Stegeborg runt och upplev landskapets rika kulturhistoria och vackra naturmiljöer.
Vandringen tar dig genom brukade skogsmarker, betade hagmarker, längs vatten, bäckraviner, strandängar, åkermarker och bebyggelser. Från leden kan du ta avstickare till inte mindre än två medeltida borgar: Stegeborgs slottsruin och Skällviks borgruin.
Du passerar även den medeltida kyrkan i Skällvik och en över 200 år gammal kvarnruin vid Kvarndammen. Leden är mycket varierad och bitvis kan den vara krävande med branta backar. Långa sträckor vandrar du i vackra hagmarker vilka hyser stora naturvärden med bland annat gamla och grova ekar.
På en bergshöjd strax söder om Stegeborgs hamn kommer du fram till en utsiktsplats med läckra vyer mot Slätbaken och slottsruinen. Rör dig lugnt bland betesdjuren och håll hunden kopplad.

Rundslinga Borgbergsleden 9 km
Länk till rundslingan på kartan
Borgbergsleden tar dig på en vandring genom Ramunderbergets gammelskog, naturreservat och mytomspunna kulturhistoria över till Borgberget där lämningar efter en cirka 1500 år gammal fornborg vilar. Mellan de båda bergen passerar du hagmarker och öppet jordbrukslandskap.
Fornborgen, kallad Ramundersborgen, mäter cirka 500 x 200 meter och hör till fastlandets absolut största. Borgens kallmurade stenvallar är sammanlagt 660 meter lång, men den befästes till större delen av Borgbergets naturliga stup.
Förutom kulturmiljön så bjuder även Borgberget på en vacker naturmiljö med en till stora delar öppen och ljus tallskog där hänglavar klär in vissa av träden. På flera platser finns fina utblickar mot Ramunderberget söderut samt den fågelrika Oxtorpesjön norrut.
Leden går bitvis i kuperad mark med branta stigningar och nedförsbackar. Vid Petersburgs motionscentral finns parkering, WC och omklädningsrum att nyttja. Det finns flera grillplatser och rastplatser längs leden.
Svårighetsgraden är medel - svår, eftersom det är vissa branta partier.

Fakta

• Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser

• Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka. 

• Tänk på att vattnet vid kusten ofta är bräckt

• Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar