Se och göra

Eknön

Söderköping

Eknön naturreservat är unikt på grund av sin stora rikedom på gamla ädellövträd. Inslaget av jätteträd är påfallande stort.

Skogarna på ön är mycket speciella tack vare den stora förekomsten av mycket gamla träd och död ved. Ön är av mycket stor betydelse för en lång rad rödlistade arter bland såväl insekter, svampar och lavar samt fåglar.

Fakta

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping
tel: 013-19 60 00 (vxl)

Vägbeskrivning

WGS 84 (lat, lon):
N 58° 25.637', E 16° 38.924'


Kör söderut från Söderköping, kör 2,8 km
Sväng vänster in på Väg 210 mot Mogata, kör 1,3 km
Sväng vänster, kör 14,4 km
Sväng höger, kör 3,4 km
Sväng vänster, kör 0,7 km.