Se och göra

Natur- och kulturstig i Tyrislöt

Sankt Anna, Söderköping

En 2,5 km lång vandringsslinga i vacker natur. Längs den uppmarkerade leden hittar du informationstavlor där du kan läsa mer om det som finns på leden.

Stigen går delvis på en mindre körväg, del på stigar. Ungefär halvvägs på leden finns en rastplats där du kan sitta ner och vila och äta medhavd matsäck.

Stigen har framtagits i Sankt Anna Hembygdsförenings regi i samarbete med Söderköpings kommun och finansierats genom statsbidrag förmedlat av Länstyrelsen i Östergötland (s.k. LONA-bidrag).

Vägbeskrivning

Väg 210 från Söderköping mot Sankt Anna. Fortsätt till vägens slut vid Tyrislöt. Muséet ligger mitt emot campingens reception och därifrån utgår också Natur- och kuturstigen.